Bio is Duur!zaam

Een iets langere tekst... maar we maken keuzes. (in reactie op enkele opmerkingen) Bio is Duur-zaam! We krijgen de laatste tijd wel vaker de opmerking dat de prijzen gestegen zijn. Om onze klanten dan niet met de dooddoener te antwoorden: “Alles slaat op!”, willen we dit toch wel nuanceren. Ja!...